Úvod

„ Ach to byl zvláštní sen!“ řekla Alenka, a dokud si vzpomínala, vypověděla sestře všechna ta podivuhodná dobrodružství. Když domluvila, sestra ji políbila a řekla: To byl, děvenko, opravdu neobyčejný sen. Ale teď běž na svačinu, hnedle se začne stmívat“. A tak Alenka vstala a rozběhla se, a jak horempádem utíkala, pořád si říkala, jaký to byl báječný sen.

Po jejím odchodu však sestra zůstala sedět, podepřela si hlavu, hleděla na západ slunce a myslela na Alenku i na její báječná dobrodružství. A pak si představila, jak jednou po letech bude její sestřička dospělá, a jak si i ve zralém věku uchová z dětství prosté vroucí srdce – jak se za ní zase vydají jiné děti a jak se jim oči rozzáří a rozdychtí nad leckterým jejím úžasným příběhem a třeba také nad jejím dávným snem o Kraji divů – jak se bude vžívat do jejich žalů a těšit se z jejich radostí při vzpomínce na své dětství a blahé letní dny.

Lewis Carroll

Alenka v kraji divů a za zrcadlem


RSS feed

Aktuality


    Kontakty

    Mateřská škola U Bílého králíka, s.r.o.
    Telefon: 602855474
    E-mail: ivana.honsnejmanova@tul.cz