Přijímání

Zápis do mateřské školy:

děti jsou zapisovány do jedné věkově smíšené třídy s maximálním počtem 15 dětí. Přínos takto věkově smíšené třídy (od 2,5 do 6ti let) je veliký. Děti se lépe adaptují v novém prostředí. Poznatky a zkušenosti si předávají přirozenou cestou. Více se rozvíjí komunikativní dovednosti. Bohatost a pestrost sociálního prostředí ve školce má vliv na rozvoj schopnosti kooperace a rozvoje tvořivosti a fantazie.

Vzhledem k malému počtu dětí ve třídě odchází v září jen pár předškoláků, proto je nutné zapsat se do školky ve větším předstihu. Zájemci o zápis do mateřské školy jsou na základě telefonické nebo dole uvedené předběžné přihlášky pozváni s dítětem do naší školy, kde si mohou vše prohlédnout, přečíst si ŠVP, seznámit se s učitelkami a pozorovat chod denních činností. Pokud má školka místo, je dítě pozváno na zkušební pobyt a poté je  s rodiči sepsána smlouva, jsou vyplněny přihlášky do MŠ a ke stravování.

Cena školného činí 2650kč měsíčně. Stravné je 42 kč denně.


RSS feed

Aktuality


    Kontakty

    Mateřská škola U Bílého králíka, s.r.o.
    Telefon: 602855474
    E-mail: ivana.honsnejmanova@tul.cz