Rozhovor: Ivana Honsnejmanová – Magazín i-lípa – 6/2010

Mateřská škola U Bílého králíka, s.r.o., Žizníkov

Rozhovor o novém projektu Ivany Honsnejmanové, který přináší do České Lípy nejen alternativní mateřskou školu s kapacitou 15 dětí, ale i přírodní učební zahradu.

Ivo, vím, že jsi před třemi lety koupila krásný starý dům v Žizníkově. Co Tě přivedlo k myšlence otevřít v něm právě mateřskou školu?

Dům je z roku 1870 a bývala v něm škola a chudobinec. Má velmi pozitivní atmosféru a nabízí prostředí, se kterým se děti běžně nesetkají. V přízemí jsou zachovalé klenby, po naší přestavbě jsou teď všude zrestaurované pískovcové zdi, cihlové stropy, koupelna s dřevěnou vanou je vytesaná do skály. Pod novou dřevěnou podlahou i dlažbou je podlahové topení. Přístavba zimní zahrady vyřeší hygienické zázemí a šatnu. Já věřím, že prostředí, tedy i architektura, má velký vliv na člověka a jeho rozvoj. A proto si myslím, že ten dům může dětem hodně dát.

Jaká bude koncepce výchovné práce Mateřské školy U Bílého králíka?

V posledních letech jsem hodně cestovala po světě a měla možnost nahlédnout do spousty zajímavých mateřských škol. Vybrala jsem typ školy, který mi v dnešní době připadá důležitý tím, že nahlíží pod povrch, hledá kořeny, zákonitosti, rozvíjí vztahy, city. Bude to školka s prvky waldorfské pedagogiky, která vznikla v roce 1919 ve Stuttgartu na základě myšlenek R. Steinera. Tato pedagogika zdůrazňuje podporu iniciativy dětí, klade důraz na komunikaci a hledání hlubších souvislostí. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí. Proto učitelka provádí všechny činnosti s dětmi (šije, maluje, peče chléb apod.).

Jestli tomu rozumím správně, využijete pouze prvky waldorfské pedagogiky. Jaký je tedy týdenní program
školky s waldorfskými prvky?

Nechci převzít ortodoxně nějaký systém, který by byl našim rodičům vlastně cizí. Chceme si vybrat způsoby a metody práce, které nám připadají přínosné a blízké, jako je třeba práce s rytmem. Z hlediska organizace je život v MŠ podmíněn pevným rytmem roku, týdne a dne. Budeme prožívat svátky různých ročních dob tak, jak to naše tradice vždycky určovala. V týdenním programu mají všechny činnosti své místo: volná spontánní hra, hudebně-pohybové aktivity, umělecké a rukodělné aktivity (kresba voskovými bločky, kresba akvarelem, modelování ze včelího vosku, výroba obrázků a figurek z ovčí vlny, práce se dřevem atd.) Také příprava svačinky s učitelkou, pečení chleba, péče o zahrádku, pravidelná denní pohádka atd.

O prostředí školky jsme již mluvily na začátku a určitě by nejen mě zajímalo, jak budou vybaveny

vaše tři nové učebny, které máte k dispozici.

Vše, co působí na dětské smysly – s čím si dítě hraje, v jakém prostředí se pohybuje – ovlivní jeho fantazii, tvořivé síly a svobodný vývoj. Proto bude školka vybavena novým dřevěným nábytkem a hračkami ze dřeva, vlny a dalších přírodních materiálů. Kuchyňka běžné velikosti bude skutečná a bude součástí každodenního života dětí v mateřské škole. Za nezbytnou považuji velkou knihovnu. Samozřejmostí je též nové vybavení k polednímu odpočinku. K dispozici máme i keramickou pec a postupně budeme budovat přírodní učební zahradu. Zatím pilně stavíme, všechen nábytek máme objednaný a vyrobený bude na konci června. Pak máme ještě dva měsíce na úklid a výzdobu školky a také na dokončení zimní zahrady a cestiček.

Součástí školky je i přírodní učební zahrada, což mě jako botaničku samozřejmě nadchlo. Jak bude vypadat a jak ji budou moci děti využívat?

Je to přírodní učebna, kde mohou sledovat, jak něco roste od semínka, zjišťovat, že jídlo nejsou balíčky z obchodního domu, učit se, jak se v přírodě chovat, jak jí pomáhat, sledovat vztahy mezi organismy atd. Bude tam bylinková spirála, hmatová stezka, pískoviště,
suchá zídka, budky pro pozorování ptáků, vrbičková doupátka, záhony na pěstování, pítko pro ptáky, pařezy (letokruhy), divočina, kompost a další prvky pro relaxaci a hru dětí. Zárukou kvality je, že autorem zahrady je Jakub Wünsch z Nového Boru, který se postará se i o její realizaci. Než se nám podaří spodní zahradu vybudovat, bude dětem k dispozici vrchní zahrada – velký prostor pro volnou hru, pěstování i pozorování. Za touto zahradou je žíznikovská kaplička, kde je sestava průlezek a herních prvků od firmy Tomovy parky, kam budeme s dětmi také chodit. Sousedé mají ovečky, které můžeme navštěvovat. A v lese jsme za pět minut.

Ivo, ty máš poměrně vysoký pracovní úvazek na Technické univerzitě v Liberci. Zůstaneš tam i nadále?

Ano, zůstanu. Hodně mě to baví a také jsem se stala tajemnicí na katedře pedagogiky a psychologie a za tu důvěru chci odvést nějakou práci. Ale nejsem tam každý den, takže se to pokusím s ředitelováním školky nějak skloubit. Budeme fakultní školkou a studenti, kteří budou mít nějaký pěkný projekt, přijedou za námi. Mám skvělé paní učitelky, které se už na děti moc těší. Bez nich bych se do školky nikdy nepouštěla.

Ve tvé bývalé ZŠ a MŠ Klíč je rovněž fungující mateřinka. Nebudeš její konkurentkou?

Hned na začátku jsem pozvala na kávu současnou paní ředitelku Lucii Jandovou a informovala ji o svém záměru. Obě jsme to vnímaly tak, že si nejsme konkurencí, každá školka má úplně jiné zaměření. V budoucnu chceme i nadále spolupracovat a proškolit učitele z Klíče ve waldorfské pedagogice.

Jsi zakladatelkou a vedoucí Klubu U Bílého králíka, který je známý hudebně-recitačními pořady. Jestlipak bude mít se školkou společného něco víc než jen název?

Jeho základní filozofií je, že v něm vystupují Českolipané a stejně jako školka chce podporovat rozvoj místní komunity. Budou se tedy propojovat. V klubu U Bílého králíka chceme pořádat různé výtvarné dílny, kurzy a další aktivity pro naše žizníkovské i českolipské rodiče a sousedy. První akcí by měl být na podzim společný výpal keramiky v jednorázové venkovní peci ze šamotu a novin, a pak vánoční dílna, kde si budete moci vyrobit něco krásného pro své blízké.

Moje poslední a jistě velmi důležitá otázka je, jakým způsobem mohou rodiče své děti do nové školky přihlásit.

Brzy budou zprovozněny naše webové stránky. Do té doby na mém telefonu 602 855 474 nebo na adrese ivana.honsnejmanova@tul.cz.
Děkuji za rozhovor a přeji ti, aby nová školka přinášela radost nejen tobě, ale především dětem a jejich rodičům, které inovativní výuka v krásném prostředí jistě brzy osloví.

Ing. Marta Knauerová

Ke stažení v PDF formátu na i-noviny.cz


RSS feed

Aktuality


    Kontakty

    Mateřská škola U Bílého králíka, s.r.o.
    Telefon: 602855474
    E-mail: ivana.honsnejmanova@tul.cz